ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/tc8b0t

 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
179
เมื่อวาน
144
เดือนนี้
3,762
เดือนก่อน
4,668
ปีนี้
19,656
ปีก่อน
0

วารสารหน่วยงาน

Displaying 1-5 of 58 results.
คู่มือแนวทางการเฝ้าระวังค้นหา ส่งต่อ บำบัด ดูแลและติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลกระจับประจำเดือนตุลาคม2563
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลกระจับประจำเดือนสิงหาคม2563
คู่มือการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุ อปท.