ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/tc8b0t

 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
103
เมื่อวาน
148
เดือนนี้
3,022
เดือนก่อน
3,809
ปีนี้
10,081
ปีก่อน
0

วารสารหน่วยงาน

Displaying 1-5 of 56 results.
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลกระจับประจำเดือนสิงหาคม2563
คู่มือการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุ อปท.
คู่มือสำหรับผู้ใช้งานโครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางของ อปท.ปี2562(info.dla.go.th)
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.(e-LAAS)