ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/tc8b0t

 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
131
เมื่อวาน
162
เดือนนี้
2,582
เดือนก่อน
4,314
ปีนี้
14,256
ปีก่อน
23,291

E-service

ติดต่อสอบถาม


หมายเหตุ

1. การขอรับบริการผู้ขอรับบริการจะได้รับการประสานจากเทศบาลตำบลกระจับ ภายใน 3 วันทำการ โดยผู้ขอรับบริการต้องมาแสดงตัวในวันที่ขอรับข้อมูลหรือบริการ และจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้ง

2.กรณีการยืมพัสดุผู้ยืมสามารถยืมได้ครั้งละ 5 วัน

3. กรณีมีเหตุขัดข้อง หรือสงสัย สามารถติดต่อได้ ที่ 032-299364,032-299643 Email : admin@krachab.go.th