• 19 กรกฎาคม 2560 จดหมายข่าวเทศบาลตำบลกระจับประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
  • 18 พฤษภาคม 2560 รายชื่อผู้สมัคร "บึงกระจับมาราธอน60"
  • 12 พฤษภาคม 2560 ใบสมัคร บึงกระจับมาราธอน

สถานที่สำคัญ / OTOP