• 1 กุมภาพันธ์ 2562 ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า
  • 30 มกราคม 2562 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนใน ศพด.เทศบาลตำบลกระจับ(โรงเรียนวัดจันทาราม
  • 30 มกราคม 2562 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนใน ศพด.เทศบาลตำบลกระจับ(ริมบึงกระจับ)

สถานที่สำคัญ / OTOP