• 12 ธันวาคม 2561 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป
  • 4 ธันวาคม 2561 กำหนดยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2562
  • 4 ธันวาคม 2561 รายงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

สถานที่สำคัญ / OTOP