• 9 กุมภาพันธ์ 2561 รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อสถ)
  • 23 มกราคม 2561 ประกาศการรับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ่้างของเทศบาลตำบลกระจับ
  • 1 มกราคม 2561 จดหมายข่าวเเทศบาลตำบลกระจับประจำเดือนธันวาคม2560

สถานที่สำคัญ / OTOP