• 14 กันยายน 2560 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดเทศบาลตำบลกระจับ
  • 19 กรกฎาคม 2560 จดหมายข่าวเทศบาลตำบลกระจับประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
  • 18 พฤษภาคม 2560 รายชื่อผู้สมัคร "บึงกระจับมาราธอน60"

สถานที่สำคัญ / OTOP