• 2 มกราคม 2562 รายงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนธันวาคม 2561
  • 12 ธันวาคม 2561 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป
  • 4 ธันวาคม 2561 กำหนดยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2562

สถานที่สำคัญ / OTOP