ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/tc8b0t

 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
16
เมื่อวาน
49
เดือนนี้
185
เดือนก่อน
1,259
ปีนี้
22,371
ปีก่อน
23,291
  • 8 กรกฎาคม 2564 ประกาศหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิรับถุงยังชีพตามมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19
  • 6 กรกฎาคม 2564 โครงการ Pre-Oder ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E-Commerce
  • 6 กรกฎาคม 2564 รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือนมิถุนายน 2564

สถานที่สำคัญ / OTOP