• 7 กันยายน 2561 ประกาศการรับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ่้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
  • 6 กรกฎาคม 2561 การท่องเที่ยวโดยชุมชน ( Code of Conduct)
  • 2 กรกฎาคม 2561 รายงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนกรกฎาคม 2561

สถานที่สำคัญ / OTOP