ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก บริเวณซอยเทศบาลกระจับ 20/4 โดยวิธีคัดเลือก

16 กันยายน 2564
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ