ประกาศนัดตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างหลังคาเมทัลชีท และก่อสร้างชุดเคาท์เตอร์บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระจับ (ริมบึงกระจับ)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง