ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการดูดโคลนแลนและสิ่งปฏิกูลและทำความสะอาดท่อระบายน้ำในเขตเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง