ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิดภายในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง