ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5) ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง