ช่องการการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม

5 ตุลาคม 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่าน 5 ช่องทาง เพื่อการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว
1.ยื่นร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยตนเองที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ณ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
2. ยื่นร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านช่องไปรษณีย์ ตู้ปณ 101 ปณฝ. มหาดไทย กรุงเทพมหานคร 10200 ไปรษณีย์ตามที่อยู่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด
3. แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน 1567 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
4. แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านแอปพลิเคชั่น MOI 1567 ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android
5.แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกขฺผ่านทางเว็บไซต์ www.damrongdham.moi.go.th ของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย และเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!