ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน

31 กรกฎาคม 2563
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 31เ กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลกระจับ จัดประชุมคณะกรรมการช้วยเหลือประชาชน โดยมีนางสาวเฟื่องลดา  กุลธอุทัย นายกเทศมนตรีตำบลกระจับ เป็นประธาน  ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาล