ประกาศเปิดเผยตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเทศบาลกระจับ 25 พร้อมซอยแยก 3 และแยก 4

5 กรกฎาคม 2565
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ