ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณซอยเทศบาลกระจับ 4 (คลองหนองตะแคง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30 มิถุนายน 2565
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ