ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเทศบาลกระจับ แยก (ซอยเทศบาลกระจับ 11/2 เดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 มิถุนายน 2565
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ