ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเทศบาลกระจับ 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

8 เมษายน 2565
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ