ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณซอยเทศบาลกระจับ 4 (คลองหนองตะแคง)

18 กุมภาพันธ์ 2565
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ