ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาลกระจับ 9 ถึง ซอยเทศบาลกระจับ 11/1 พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก)

24 พฤศจิกายน 2564
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง