ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/tc8b0t

 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
128
เมื่อวาน
162
เดือนนี้
2,582
เดือนก่อน
4,314
ปีนี้
14,256
ปีก่อน
23,291

บึงกระจับ

บึงกระจับ

       “บึงกระจับ”  เป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ เนื้อที่ 215 ไร่ ตั้งอยู่ใน เขตอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  มีเนื้อที่ครอบคลุม ตำบลหนองกบ จำนวน 135 ไร่ และตำบลหนองอ้อ จำนวน 80 ไร่  มีอาณาเขตปกครอง  3 องค์กรปกครองท้องถิ่น  ได้แก่ เทศบาลตำบลกระจับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ  เป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตก  เหตุที่ชื่อว่า “บึงกระจับ” เนื่องจากสมัยก่อนมีต้นกระจับอยู่ในบึงนี้จำนวนมาก แต่ในปัจจุบันเหลือเพียงแต่ชื่อ “บึงกระจับ” ซึงในปัจจุบันยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ประมงน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตก เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชน  เล่นกีฬาทางน้ำ เจ็ตสกี พายเรือแคนู ปั่นจักรยาน วิ่ง และยังเป็นสถานที่จัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ของหน่วยงานราชการและเอกชน บริเวณริมบึงกระจับทางด้านฝั่งตะวันออกมีร้านอาหารให้บริการประชาชน เหมาะการนั่งรับประทานอาหารชมบรรยากาศยามพระอาทิตย์ตก

 

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง