สภาเทศบาลตำบลกระจับ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระจับ เขต 2

สุณี เขม่นกิจ


พรเทพ นิมิตรนิวัฒน์


วิชาญ ศรีสัญญา


มาโนช แป้นน้อย