สภาเทศบาลตำบลกระจับ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระจับ เขต 1

ยงยุทธ หลีล้วน


นิพนธ์ สุพัฒนโกศล


ฐากร นิรุชบวรทัต


อังคณา ฤทัยคงถาวร


ณัฐกานต์ ด่านกิตติ