กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พนักงานเก็บขยะ

รังสรรค์ นิ่มอิ่ม


สมยศ ชวนอยู่


เถลิงศักดิ์ สายหมี


พิมพา ปานมา


วิมล บัวคำ (ช่วยราชการ)