ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยเทศบาลกระจับ 21 เชื่อม ซอยเทศบาลกระจับ 23 โดยวิธีการคัดเลือก

20 กันยายน 2564
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ