ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV แบบ IP/Network Camera พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง