ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัจัดสรรและค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (กล้องวงจรปิด CCTV แบบ IP/Network Camera พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งครบชุด จำนวน 15 ชุด)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง