ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเลียบลำรางข้างอู่วงษ์ลือชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง