ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางยู กว้าง 0.30 เมตร ยาว 150.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง