ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนกั้นดิน ค.ส.ล. พร้อมทางลงน้ำริมบึงกระจับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง