ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาเมทัลชีทและก่อสร้างชุดเคาท์เตอร์ บริเวณอาคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระจับ (ริมบึงกระจับ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง