ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หลังคาเมทัลชีทและก่อสร้างชุดเคาท์เตอร์ บริเวณอาคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระจับ (ริมบึงกระจับ)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง