ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 500 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง