ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บริเวณสวนสาธารณะริมบึงกระจับ

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง