ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ขนาด 2.00 x 3.80 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง