ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ดูแลทำความสะอาด ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระจับ ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง