ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระจับ ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง