กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนกันยายน2558

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดแจกเบี้ยยังชีพประจำเดือน กันยายน  ของเทศบาลตำบลกระจับ ในวันที่ 2 กันยายน 2558  ระหว่างเวลา 8.30-10.30 น. ณ จุดบริการภายในชุมชนทั้ง 8 จุด  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-3229-9364 ต่อ 115 วันและเวลาราชการ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง