ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/tc8b0t

 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
119
เมื่อวาน
162
เดือนนี้
2,582
เดือนก่อน
4,314
ปีนี้
14,256
ปีก่อน
23,291

แอปพลิเคชั่น "พ้นภัย"

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยอำเภอบ้านโป่ง ได้รับแจ้งจากจังหวัดราชบุรีว่ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งว่าสภากาชาดไทยได้จัดทำแอปพลิเคชัน "พ้นภัย" เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ภาคเอกชน ระดับท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัด กระตุ้นการมีส่วนร่วมในการแจ้งภัยและขอความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไๆด้อย่างทันต่อสถานการณ์

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!