ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/tc8b0t

 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
60
เมื่อวาน
114
เดือนนี้
1,958
เดือนก่อน
2,974
ปีนี้
1,958
ปีก่อน
23,291

กิจกรรมโครงการขับเคลื่อนหมู่บ้าน/ชุมชน ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยอำเภอบ้านโป่ง ร่วมกับ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด ได้ดำเนินการกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนหมู่บ้าน/ชุมชน ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน อำเภอบ้านโป่ง ซีซั่น 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะชุมชนตั้งแต่ต้นทางหรือแหล่งกำเนิดขยะมูลฝอย
สำหรับซีซั่น 2 นี้ เทศบาลตำบลกระจับได้คัดเลือกชุมชนหัวโป่ง เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน อำเภอบ้านโป่ง ซีซั่น 2 ในโอกาสนี้จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนชาวชุมชนหัวโป่งทุกครัวเรือนร่วมกันคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง งดใช้โฟมหันมาใช้ถุงผ้า และดูแลรักษาความสะอาดบริเวณหน้าบ้านและชุมชนให้มีความเรียบร้อยสวยงาม
สำหรับการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จะมีคณะกรรมการระดับอำเภอบ้านโป่ง ลงพื้นที่ประเมินชุมชนหัวโป่งในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 ดังนั้นเทศบาลตำบลกระจับ จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนชาวชุมชนหัวโป่งทุกท่านร่วมกันจัดการขยะเพื่อชุมชนหัวโป่งของเราจะได้เป็นชุมชนที่สะอาด ปราศจากขยะอย่างยั่งยืน....

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง