ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/tc8b0t

 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
152
เมื่อวาน
119
เดือนนี้
4,495
เดือนก่อน
4,495
ปีนี้
15,721
ปีก่อน
0

มท.1 ลงพื้นที่รับฟังแนวทางพัฒนาบึงกระจับ แนะต้องศึกษาออกแบบแหล่งท่องเที่ยวให้ดึงดูด เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันนี้ (18 มิ.ย.63) ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลกระจับ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมหารือและรับฟังบรรยายสรุปแนวทางการพัฒนาพื้นที่บึงกระจับเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายรณภพ เวียงสิมมา นายอำเภอบ้านโป่ง นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรีตำบลกระจับ นายประธาน สงวนรัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ และนายภิสิทธิ์พล วงษ์วสุวัต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป จากนั้น พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา และคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบึงกระจับเป็นแหล่งท่องเที่ยว พร้อมให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำในการพัฒนาพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างยั่งยืน
....บึงกระจับ...เป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่เนื้อที่ 215 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลหนองกบ 135 ไร่ และตำบลหนองอ้อ 80 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบ 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลตำบลกระจับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ โดยบึงกระจับมีศักยภาพเป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตก และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ประมงน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตก เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชน อีกทั้งยังเคยเป็นสถานที่จัดกิจกรรมวิ่งมาราธอน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน โดยประชาชนในพื้นที่ได้เสนอความต้องการในการพัฒนาบึงกระจับ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงสร้างสรรค์ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจศูนย์รวมการออกกำลังกายครบวงจร สร้างจุดแลนด์มาร์คของจังหวัดราชบุรี ด้วยการก่อสร้างสะพานแขวนระเบียงน้ำชมวิว ปรับปรุงถนนรอบบึงกระจับให้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย วิ่ง ปั่นจักรยานที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย 2) เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ 3) ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน จำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน สินค้าชุมชน ศูนย์รวมอาหาร สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชน นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง