แจ้งประกาศยกเลิกใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบกิจการฮัจย์

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมการปกครอง แจ้งประกาศยกเลิกใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบกิจการฮัจย์ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซย์ดี้ย์ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์ ใบอนุญาตเลขที่ ๒๓/๒๕๖๐ ออกให้เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง