บันทึกเทปการถ่ายทำสารคีเกี่ยวกับการจัดการขยะ

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกระจับ และนายกำแพง บุญโพธิ์แก้ว ผู้สูงอายุจิตอาสาชาวชุมชนหนองตะแคงก้าวหน้า ร่วมบันทึกเทปการถ่ายทำสารคดี เกี่ยวกับการจัดการขยะต้นทาง ตามโครงการชุมชนปลอดขยะอำเภอบ้านโป่ง ซึ่งเทศบาลตำบลกระจับได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ รับรางวัลชมเชย การประกวดชุมชน LIKE (ไร้)ขยะ และรางวัลสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อชุมชนยอดเยี่ยม(ถังหมักดักกลิ่น) จะเข้ารับรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมอาคารอารีน่า เทศบาลเมืองท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!