ประชุมรับฟังแนวทางการกำหนดแนวเขตเลือกตั้งฯ

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายสมศักดิ์ ตันเจริญ ปลัดเทศบาลตำบลกระจับ เป็นประธานการประชุมรับฟังแนวทางการกำหนดแนวเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลกระจับ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง