ประชุมคณะกรรมการดำเนินการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลกระจับ

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรีตำบลกระจับ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เทศบาลตำบลกระจับ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นการขับเคลื่อนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป และรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา โดยผู้แทน ผอ.ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดราชบุรี ร่วมเข้าประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานฯ
 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง