โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษโรงงานอุตสาหกรรมภายในเขตเทศบาล

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลกระจับ อบรมผู้ประกอบการในเขตเทศบาล ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษโรงงานอุตสาหกรรมภายในเขตเทศบาล โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสิ่งแวดล้อมภาค ๘

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!