ประชาสัมพันธ์ปิดถนนซอยเทศบาลกระจับ ๗ ชั่วคราว

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วย เทศบาลตำบลกระจับได้รับแจ้งจากสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง เรื่องจะดำเนินการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาบริเวณซอยเทศบาลกระจับ ๗ ชุมชนหนองตะแคงก้าวหน้า จึงมีความจำเป็นต้องปิดถนนเป็นการชั่วคราวทั้งซอยเทศบาลกระจับ ๗ เป็นเวลา ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๑-๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยสามารถเลี่ยงมาใช้ถนนเส้นทางเข้าวัดจันทาราม และบริเวณอุโมงค์ลอดถนนหลังวัดจันทารามสามารถใช้งานได้ตามปกติ
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ และผู้สัญจรผ่านได้รับทราบ เพื่อวางแผนการเดินทางหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว ในการนี้ ทางเทศบาลฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง ๐๓๒-๒๑๑๔๐๗ หรือ ๐๘-๑๙๑๑-๑๗๒๕

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!