ประชาสัมพันธ์กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลกระจับ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกระจับ สอบถามเพิ่มเติม ที่ ๐๓๒-๒๙๙๖๓๘ ต่อ ๑๐๑ สำนักปลัดเทศบาล วันเวลาราชการ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!