ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกประจำปี ๒๕๖๒

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลกระจับ ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปี ๒๕๖๒โดยนายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอบ้านโป่งเป็นประธาน เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลาประชาคม เทศบาลเมืองบ้านโป่ง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!