ทบทวนแผนชุมชนหัวโป่ง62

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกกองงาน ลงพื้นที่ ณ ชุมชนหัวโป่ง เพื่อจัดทำโครงการทบทวนผนชุมชนเทศบาลตำบลกระจับประจำปี ๒๕๖๒

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!