ทบทวนแผนชุมชนนาเจริญ

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลกระจับ นำโดยนางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรี ลงพื้นที่รับฟังความเห็น ปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนชุมชนนาเจริญ ผ่านเวทีประชาคมโครงการทบทวนแผนชุมชนเทศบาลตำบลกระจับประจำปี ๒๕๖๒

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!