พัฒนาทำความสะอาดถนน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลกระจับ นำโดยนางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรี และนายสมศักดิ์ ตันเจริญ ปลัดเทศบาล ร่วมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณไหล่ทางริมฟุตบาทถนนเพชรเกษมสายเก่า (บริเวณหน้าเทศบาลตำบลกระจับ - ยูเทรินทางเข้าโรงเรียนเทพินทร์พิทยา)เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้ประชาชน ช่วยกันจัดการขยะ และงดการทิ้งขยะข้างทาง ทำให้บ้านเมืองสะอาดน่าอยู่น่ามอง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง