การจัดการขยะ ด้วยหลัก 3 R

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลกระจับจัดโครงการอบรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนด้วยหลัก ๓ R “แยกก่อนทิ้ง” โดยนางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรี เป็นประธาน มีนายสุธี สายทอง เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนผู้เข้าอบรม เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร ๕) อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!