ตำบลต้นแบบห่วงใยไม่ทิ้งกัน

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

 วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลกระจับ ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดราชบุรี ประชุมเพื่อหารือแผนการจัดทำโครงการ "ตำบลต้นแบบ ห่วงใยไม่ทอดทิ้งกัน" และกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน รวมทั้งการลงพื้นที่จัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน โดยมีคณะทำงานโครงการ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลกระจับ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!